Ni umugabo w’umunyakuri ibihamya birahari iyo yugariye ntawushobora kugurura

Kuri iki cyumweru tariki ya 27 Mutarama umwaka wa 2018, mu rusengero Umurage w’Abera Silowamu itsinda ryo kuramya no guhimbaza Imana riri kuririmbira abakristo ziri gufasha abakristo ku buryo bukomeye aho bari gusirimba banezerewe Imana niba utaragera mu rusengero wabanguka kuko bishyushye.

Ahagana mu masaha ya saa 10:29’ nibwo pastiri apfukamishije abakristo bose maze ababwira ko kuba bakiriho nta kindi kidasanzwe bakoze ko ahubwo ari uko Imana yabarinze.

Mubatambukije amashimwe bose bashimangiye ko Imana yabahaye ibyo bari bakeneye kandi bivuye mu mafaranga make bari batenze mugihe bashyigikiye ijambo pasiteri yari yababwiye ko Imana irabaha umugisha

JPEG - 155.5 kb
Itsinda ryo kuramya no guhimbaza Imana riri kuramya abantu bagafashwa
JPEG - 229.6 kb
Ari gukora mu ntoki abakristo ababwira ngo Imana ibakize inyatsi
JPEG - 178.6 kb
Muri aya materaniro pasiteri yapfukamishije abaririmbyi abasaba ko basaba Imana ikabarengera ndetse ikabarinda umwanzi wabo kuko ahora abagenza ngo abice

Ubu Korale Siyoni igiye gushima Imana mu ndirimbo.

Ijambo ry’Imana riri kubwirizwa na pasiteri

Yesu akiza umuntu umaze imyaka mirongo itatu n’umunani amugaye

Hanyuma y’ibyo haba iminsi mikuru y’Abayuda, nuko Yesu ajya i Yerusalemu.

Kandi i Yerusalemu bugufi bw’irembo ry’intama hariho ikidendezi, mu Ruheburayo kitwa Betesida, cyariho amabaraza atanu.

Muri ayo mabaraza hari abarwayi benshi, barimo impumyi n’ibirema n’abanyunyutse, [bari bategereje ko amazi yihinduriza,

kuko rimwe na rimwe marayika yamanukaga akajya muri icyo kidendezi, agahinduriza amazi. Nuko umuntu wabanzaga kujyamo amazi yihindurije, ni we wakiraga indwara ye iyo ari yo yose.]

Hariho umuntu wari ufite indwara, ayimaranye imyaka mirongo itatu n’umunani.

Yesu amubonye aryamye amenya yuko amaze igihe kirekire arwaye, aramubaza ati “Mbese urashaka gukira?”

Umurwayi aramusubiza ati “Databuja, simfite umuntu unjugunya mu kidendezi iyo amazi yihindurije, nkiza undi antanga kumanukamo.”

Yesu aramubwira ati “Byuka wikorere uburiri bwawe ugende.”

Muri ako kanya uwo muntu arakira, yikorera uburiri bwe aragenda. Ubwo hari ku munsi w’isabato.

Nuko Abayuda babwira ukijijwe bati “Dore uyu munsi ni isabato, kandi amategeko ntiyemera ko wikorera uburiri bwawe.”
Na we arabasubiza ati “Uwankijije ni we wambwiye ati ‘Ikorere uburiri bwawe ugende.’ ”

Baramubaza bati “Uwo muntu ni nde wakubwiye ngo wikorere ugende?”

Ariko uwakijijwe ntiyamenya uwo ari we, kuko Yesu yari yigendeye kandi hari abantu benshi.

Hanyuma y’ibyo Yesu amubona mu rusengero aramubwira ati “Dore ubaye muzima, ntukongere gukora icyaha utazabona ishyano riruta irya mbere.”

JPEG - 164.2 kb
Pasiteri yavuze ko umugore we yamutereweho imijugujugu

Tanga igitekerezo kuri iyi nkuruIgitekerezo