Guhora utekereza gukora imibonano mpuzabitsina bishobora kugushora mu ngeso z’ubusambanyi! Dore inama 7 zagufasha kubyirinda

Guhora wumva ushaka gukora imibonano mpuzabitsina, ni ibintu rimwe na rimwe byizana mu buzima haba ku gitsina gore cyangwa ku gitsina gabo ariko hakaba n’igihe biza bitewe n’ibyo umuntu aba yiriwemo. Bityo rero, mu gihe utabashije kumenya uburyo wakwirinda mu gihe ubishatse, nibwo usanga bishobora kukuzanira ingorane mu buzima bwawe mu gihe utabicungiye hafi. Ibi kandi bishobora kugukurikirana mu gihe wageze mu rugo rwawe bikagutera guhora uca inyuma uwo mwashakanye mu gihe atari hafi yawe.

Nkuko tudasiba kubagezaho inama nyinshi zifasha mu buzima bwa buri munsi, hano turakugezaho kandi ibintu 7 by’ingenzi ushobora gukora ubundi ukirinda ibyo byiyumviro byo guhora wumva ushaka gukora imibonano mpuzabitsina ndetse wirinda n’icyatuma ejo cyangwa ejo bundi wicuza mu buzima bwawe.

1. Menya kuyobora ubwonko bwawe

Mu bisanzwe, ubwonko bugira imbaraga zitagira umupaka hanyuma twe tukaba abanebwe bo kubugenga (kubuyobora). Nyamara kandi, nta byiyumviro ubwonko butakayoboye mu gihe ubukoresheje aho kugukoresha. Niba utayoboye ibitekerezo byawe cyangwa ibihe urimo, bizagutera ikibazo cy’igihe cyose ndetse unibagirwe ko wigeze unagira icyo utekereza. Ubwonko ni kimwe mu gikoresho gikwiye gukoreshwa cyane bituma wowe usabwa kubukoresha neza mu buryo bukwiye.

2. Gabanya gutekereza ku binjyanye n’imibonano mpuzabitsina

Niba uhora utekereza ku binjyanye no gukora imibonano mpuzabitsina cyangwa kuyo uheruka gukora, uzahora wumva ushaka gukora n’ubundi imibonano mpuzabitsina. Uko ukomeza gutekereza ku binjyanye n’imibonano mpuzabitsina, ni nako ukomeza kwiyibutsa uburyo biryoha kuyikora bityo urufunguzo nta rundi ni ukureka gutekereza cyane ku binyanye n’imibonanao mpuzabitsina.

3. Kora ikintu cyatuma uhuga

Niba ukoze ikintu cyatuma uhuga kandi ukunda, kizatuma ubwonko bwawe bwibagirwa ibinjyanye n’ibyiyumviro byo gukora imibonano mpuzabitsina ubundi ukumva utekanye. Niba ubwonko bwawe buyobowe yewe n’umubiri n’ibyiyumviro nabyo bizaba ari hoya. Niba ukunda gukina imikino, yikine, niba ukunda umuziki wumve kandi niba ukunda filimi zirebe. Urufunguzo ni ukumenya kwigenga wowe ubwawe.

4. Rekeraho kureba Filimi z’imibonano mpuzabitsina

Ikintu ubundi abantu bashatse gukora imibonano mpuzabitsina bakunze gukora baziko ari cyiza, ni ukureba filimi z’imibonano muzabitsina, njye nibaza uburyo ibyo bintu bishobora kubafasha gushira ubwo bushyuhe bafite, icyo nakubwira cyo ni uko uba uri kwiyangiza mu bwonko birenze, ahubwo niba wumva ugiye muri ibyo bihe, yobora ubwonko bwawe neza ubundi ujye kure y’izo filimi.

5. Irinde ikintu icyo aricyo cyose ikirimo ibintu bimeze nk’imibonano mpuzabitsina

Amashusho y’indirimbo buriya rimwe na rimwe zikururira abantu gukora imibonano mpuzabitsina cyane cyane ku gitsina gabo. Niba uri kureba amashusho y’indirimbo z’irimo abakobwa bambaye ubusa, nta gihe uzigera ujya kure y’ibyiyumviro byo kumva ushaka gukora imibonano mpuzabitsina, ibyiza ni uko warekeraho kureba ayo mashusho arimo ibintu binjyanye n’imibonano mpuzabitsina.

6. Gerageza gufata igihe kinini uri kumwe n’abandi bantu

Ubundi ibyiyumviro byo gukora imibonano mpuzabitsina akenshi biza mu gihe uri wenyine. Niba uri wenyine, nta kintu uri gukora cyangwa uri gutekereza ku bindi bintu bifite akamaro, ntibizagutwara igihe kinini ngo utangire utekereze ibintu bijyanye n’imibonano mpuzabitsina. Fata igihe kinini uri kumwe n’abandi niba uziko udashobora kuyobora ibyiyumviro byawe.

7. Kora imyitozo

Gukora imyitozo inyuranye, ni kimwe mu bintu ntashidikanywaho bishobora kugufasha kujya kure y’ibyiyumviro by’imibonano mpuzabitsina . Imyitozo n’akazi gakomeye gatuma ibitekerezo na buri gice cyose cyawe cy’umubiri gihora gihuze “busy” igihe kirekire nyuma yo gukora iyo myitozo. Gerageza gukora imyitozo igihe wumva ushatse gukora imibonano mpuzabitsina kandi ntawe wizeye mwayikorana by’umwihariko mu gihe ukiri ingaragu.

Daniel MUKESHIMANA/Umubavu.com

Tanga igitekerezo kuri iyi nkuruIgitekerezo