Dore ibintu byakubwira umusore ukunda umukobwa atagenzwa no  kumusambanya

Mu isi y’urukundo hagati y’abasore n’inkumi ni ibintu bisanzwe ariko burya akenshi umukobwa iyo akunda umusore by’ukuri hari igihe aba yumva ari mu gihirahiro yibaza niba koko umuhungu bakundanye atamubeshya bikamuyobera. Ibi byatumye Umubavu.com twifashisha urubuga www.aufeminin.com, tugutegurira bimwe mu bintu ushobora gushingiraho wemeza ko umuhungu agukunda kandi atagamije ubusambanyi.

Bitewe n’umusore uwo ari we, ibintu bigaragaza ukunda atagamije gusambana biratandukana cyane ko burya buri wese yinjira mu rukundo afite icyo agamije. Hari abahungu bamwe na bamwe bahura n’ibibazo mu kwerekana urukundo bifitemo kandi nyamara bakunda. Noneho se uri umukobwa ukaba ukundana n’umuhungu ubizi ko agukunda kandi akanabikubwira ariko ntubone ibimenyetso ni gute wavumbura urukundo agufitiye ugendeye ku tumenyetso tumwe na tumwe akwereka?

Dore bimwe mu bimenyetso uzagenderaho ukamenya ko umuhungu agukunda koko kandi atagenzwa no gusambana.

1. Umusore ugushyira muri gahunda ze z’ejo hazaza

Uyu muhungu ahora yihatira gukora ibikorwa bibafitiye mwembi ejo hazaza akamaro.
Niyo ntacyo murageraho, wumva mu nzozi ze harimo kuzabana na we ubuzima bwe bwose.

2. Kukugaragariza ibyishimo agusekera cyangwa akumwenyurira igihe akubonye

Umuhungu ugukunda niyo yaba ababaye, iyo akubonye kubera ko uba uri umuntu w’agaciro imbere ye no mu buzima bwe, aba yumva agiye kugutura agahinda ke akaruhuka kuko aba yizeye ko umutwaro afite ugiye kuwumwakira. Ni kimwe n’iyo yishimye, ahora yumva ashaka kugusangiza ibyishimo bye bya buri munsi ndetse bya buri mwanya.

3. Kukubaha agucira bugufi yagukorera ikosa akagira ishyaka ryo kugusaba imbabazi vuba kandi aciye bugufi , n’igihe ari wowe kandi wamukoshereje, iyo umusabye imbabazi ubikuye ku mutima arakumva akaziguha kandi akakugira n’inama ku buryo wazajya wirinda amakosa.

4. Umusore ukunda kuguha impano zisanzwe zidahanitse kandi n’igihe runaka kitateguwe, nta mpamvu aziguhereye,nta kintu kidasanzwe wabaye

Izi mpano si izihanitse kuko akantu kose uhawe n’uwo ukunda kandi nawe agukunda wumva ari impano.

5.Umusore ukunda kukwitegereza iyo muri kumwe

Umuhungu ugukunda uzasanga akunda kukureba, aguhozaho ijisho, akantu kose ukoze niyo waba uzi ko atakubonye uzisanga yakubonye kare kandi neza, niho nusitara gahoro cyane uzumva yakubwiye ngo komera, niwitsamura cyangwa ukajya kwitsamura bikanga azahita akubwira ngo urakire, nimuvugana utishimye utari wabimubwira uzumva ahise akubaza ngo umeze ute cyangwa ngo uravuga nk’utameze neza,…

6. Umusore ukwisanzuraho kugeza ubwo akubwira amateka y’ubuzima bwe atandukanye ndetse akihatira kukubaza amateka yawe yose

Uyu musore uzasanga ashaka kumenyana n’abo mu muryango wawe ndetse n’amateka yawe ya kera. Ibyo uzamubwira waciyemo bibabaje uzajya wumva bimubabaje n’ubwo byashize azajya akwihanganisha kandi ubyumve ko abikuye ku mutima koko.

7. Kugukundira uko uri kose

Umuhungu wagukunze akagera n’igihe agusaba urukundo ni uko uba waramunyuze mu by’ukuri. Igihe rero muzamarana igihe kirekire mukundana agakomeza kukubwira ko umunyura, akwishimira kandi agakomeza kukubaha nk’uko byatangiye.

Abakundana bemerana ingeso buri umwe afite iyo ntacyo zibangamiraho urukundo rwabo, ariko nabwo abakundana barafashanya mu buryo butandukanye harimo gutozanya imico myiza no kwigishanya kureka utugeso tumwe na tumwe tubangamira ubuzima bwa buri munsi bakatureka.

8. Kumva agufitiye ishema

Umuhungu ugukunda aterwa ishema na we, niho uzabona igihe mugendana agufata akaboko, ari nk’umurinzi wawe. Iki ni kimwe mu bimenyetso by’ingenzi bikoreshwa igihe abakundana bari kugendana. Iyo umuhungu agukunda aba yumva yanabyereka buri wese ko mukundana, aba yumva nta banga ririmo ko mukundana.

9. Kukwifungurira wese

Umuhungu utagira icyo aguhisha ndetse n’amakosa ye. Yewe n’iyo yagukoreye amakosa wowe ntuhite uyabona we aragutanga akayakwibwirira kandi akayagusabira imbabazi.

10. Uritondere abahungu bafite akarimi karyoshye kandi gashyushye

Ntibyoroha kwirengagiza amagambo aryoheye amatwi ariko ayo magambo akenshi aba yuzuye uburyarya. Amagambo akenshi arabeshya niyo mpamvu ari byiza cyane kugendera ku bikorwa n’imyitwarire bigaragara.

Hari abahungu batabarika bigarurira abakobwa bakoresheje utugambo turyoshye kandi mu mitima yabo bafite izindi nyungu bagendereye bashaka kugeraho zitandukanye n’urukundo rw’ukuri.

Alice UMWALI/Umubavu.com

Tanga igitekerezo kuri iyi nkuruIgitekerezo
Musaf Emma Kuya 2-02-2018

Nne Se Umukobwa Nawe Agukunda Vyukuri Atagushakagaho Ubusambanyi Wamumenya Ute?

Grace ukwitegetse Kuya 1-12-2017

Murakoze cyane kunama mutugira