Kamanzi yasobanuye impamvu yanga Krisitu uvugwa muri Bibiliya anavuga impamvu yemera ko ari Anti-Kristu-Video

Umugabo witwa Kamanzi Tito uvuga ko azwi no ku mazina ya Pasiteri , Agronome bigatangaza ko nawe ubwe anemera ko azwi cyane ku izina Anti-Kristu Original nkuko abyivugira, yabaye umupasiteri w’umuvugabutumwa mu itorero ry’Abadiventisiti b’Umunsi wa Karindwi imirimo yakoze mu gihe cy’imyaka 2 n’amezi 4, nyuma aza kureka umurimo w’Imana ku bushake bwe ndetse n’iby’ubukirisitu abivamo none igitangaje ni uko avuga ko ari urwanya Yesu Krisitu/utemera Yesu cyangwa se Anti-Kristu.

Kamanzi Tito Pasiteri, Anti-Krisitu Original wemera ko ari Anti-Kristu avuga ko impamvu ikomeye yatumye areka ubukirisitu ari uko yinjiye mu idini (Ngo abyita idini kuko ngo itorero ari iry’igihugu) ashaka kumenya nyirizina ijambo ry’Imana, kumenya icyo Imana imushakaho no kumenya neza itorero ry’Imana.

Iyumvire Kamanzi Tito Pasiteri, Anti-Krisitu Original ashimangira ko ngo ntaho ahuriye na Yesu Kristu yita ko ari umuhimbano:

Avuga ko ngo nyuma yo gusanga ibi byose byo mu idini ari ibinyoma byambaye ubusa, ngo yasanze yarapfapfanye, yarapfuye nabi kubera kuba umunyedini.

Mu magambo ye ati “ nyuma yo kubura ibintu 3 (kumenya nyirizina ijambo ry’Imana, kumenya icyo Imana imushakaho no kumenya neza itorero ry’Imana) nari nagiye gushaka mu idini, nibwo nahise ndambika hasi iby’idini”.

Abajijwe nyirizina imyemerere ye nyuma yo gufasha hasi iby’idini yabarizwagagamo, yasubije ko imyemerere ye ari iyo kubohoka ngo bityo buri wese akaba yakagombye kuba ayifite ashingiye ko nta muntu n’umwe udakwiriye kubaho mu buzima bumubohora.

Abajijwe imvano y’izina Anti-Kristu Original nawe ubwe yemera yasubije ko ari umuntu warimuhimbye iri zina kandi nawe akaba aryemera cyane ngo kuko arwanya yivuye inyuma Yesu Krisitu uvugwa muri Bibiliya.

Ati “ jyewe ndwanya cyangwa mpakana ndetse mpakanya Kirisito Yesu uvugwa na Bibiliya, muhakana ku mugaragaro nkanabyerura, nkanabyemeza, nkanabyitwa, nkanabyemera ndetse nkanabyishimira”.

Igitangaje kandi giteye ubwoba kuri uyu mugabo ni uko avuga ko ngo nta hantu na hamwe ahurira n’uwo Yesu uvugwa ngo kuko ari umuhimbano.

@Umubavu.com

Tanga igitekerezo kuri iyi nkuruIgitekerezo
Anti-crucifixion Kuya 11-06-2019

Abanyamadini benshi iyo ubabwiye ko ibyo bibwira ko ari byo ari ubuyobe barakurakarira nyamara koko hari byinshi baba barishyizemo bitari byo koko. Ubujiji rero bwo kumva ko ibyo bakuze babwirwa na ba se na ba nyina ari byo ni bwo buzatuma abantu baguma mu buyobe kugeza isi irangiye. Njye na n’ubu sindiyumvisha ukuntu Imana yakwica yesu hejuru y;ibyaha atigeze akora kandi nzi ko yavuze ngo (Buri wese yicwe kubera icyaha cye bwite yakoze,Yeremeya,31:30) None se niba Imana yaravuze ngo buri wese yicwe azize icyaha cye bwite, Ariyo yabyivugiye yarangiza igafata yesu ikamwicisha kandi hejuru y’ibyaha atigeze akora ubwo iyo mana ntiyaba yarivuguruje????? Nanone Imana ngo ikagira iti(Ibyaha by’umunyabyaha bizamubaho kandi no gukiranuka k’umunyabyaha kuzamubaho) None se nibs Imana yarivugiye ko ibyaha by’umunyabwaha bimubarwaho yarangiza ikaba yaricishije Yesu ngo ku byaha byakozwe n’abandi bantu bose, Ubwo iyo mana igihe yavugaga ko ibyaha bigimba kubarwa ku munyabyaha????? Nyamara Bible nanone itubwirako Imana Atari iy’akajagari 1Abakorinto,14;33. Abantu ugasanga baririrwa basakuje ngo Imana yigize umuntu, Niba imana yaravuze ngo havumwe uwiringira umwana w’umuntu,Yeremiya,15:7, Niba yari izi ko izigira umuntu yumvaga barayiringira?????? Bavandimwe banyamadini mugire ugushishoza mureke kwemera ibyo mubonye ngo ni uko byemerwa n’abantu benshi. Njyewe ubu nahagurukiye kwamamaza ukuri nkoresheje ibitabo byose Bible,Qur’an na zimwe mu nyandiko z’abahindu.Gusa ikibabaje kandi giteye agahinda ni uko kubwira ukuri umuntu warangije kuyoba bimubabariza umutima kuko ukuri kuraryana...Ikindi kandi abantu abantu bakagombye gutekereza Imana mu buryo bwihariye . Ikindi kibabaje ni uko iyo uvuze Imana abenshi mu ntekerezo zabo bahita batekereza amashusho ya wa wundi babona amantse mu nsengero bivugwa ko ari Yesu. Nyamara Imana ivuga ko nta shusho wayigereranya nayo,Yesaya,40:18 Ariko Biblia igakomeza itubeshya ngo Imana isa nka twe,Intangiriro,1:27 Mbese nyine abantu bakomeza kugendera ku rujijo batazi.....Mana tabara abantu bawe ubayobore

Anti-crucifixion Kuya 11-06-2019

Abanyamadini benshi iyo ubabwiye ko ibyo bibwira ko ari byo ari ubuyobe barakurakarira nyamara koko hari byinshi baba barishyizemo bitari byo koko. Ubujiji rero bwo kumva ko ibyo bakuze babwirwa na ba se na ba nyina ari byo ni bwo buzatuma abantu baguma mu buyobe kugeza isi irangiye. Njye na n’ubu sindiyumvisha ukuntu Imana yakwica yesu hejuru y;ibyaha atigeze akora kandi nzi ko yavuze ngo (Buri wese yicwe kubera icyaha cye bwite yakoze,Yeremeya,31:30) None se niba Imana yaravuze ngo buri wese yicwe azize icyaha cye bwite, Ariyo yabyivugiye yarangiza igafata yesu ikamwicisha kandi hejuru y’ibyaha atigeze akora ubwo iyo mana ntiyaba yarivuguruje????? Nanone Imana ngo ikagira iti(Ibyaha by’umunyabyaha bizamubaho kandi no gukiranuka k’umunyabyaha kuzamubaho) None se nibs Imana yarivugiye ko ibyaha by’umunyabwaha bimubarwaho yarangiza ikaba yaricishije Yesu ngo ku byaha byakozwe n’abandi bantu bose, Ubwo iyo mana igihe yavugaga ko ibyaha bigimba kubarwa ku munyabyaha????? Nyamara Bible nanone itubwirako Imana Atari iy’akajagari 1Abakorinto,14;33. Abantu ugasanga baririrwa basakuje ngo Imana yigize umuntu, Niba imana yaravuze ngo havumwe uwiringira umwana w’umuntu,Yeremiya,15:7, Niba yari izi ko izigira umuntu yumvaga barayiringira?????? Bavandimwe banyamadini mugire ugushishoza mureke kwemera ibyo mubonye ngo ni uko byemerwa n’abantu benshi. Njyewe ubu nahagurukiye kwamamaza ukuri nkoresheje ibitabo byose Bible,Qur’an na zimwe mu nyandiko z’abahindu.Gusa ikibabaje kandi giteye agahinda ni uko kubwira ukuri umuntu warangije kuyoba bimubabariza umutima kuko ukuri kuraryana...Ikindi kandi abantu abantu bakagombye gutekereza Imana mu buryo bwihariye . Ikindi kibabaje ni uko iyo uvuze Imana abenshi mu ntekerezo zabo bahita batekereza amashusho ya wa wundi babona amantse mu nsengero bivugwa ko ari Yesu. Nyamara Imana ivuga ko nta shusho wayigereranya nayo,Yesaya,40:18 Ariko Biblia igakomeza itubeshya ngo Imana isa nka twe,Intangiriro,1:27 Mbese nyine abantu bakomeza kugendera ku rujijo batazi.....Mana tabara abantu bawe ubayobore

Nerekimana Bernard Kuya 30-01-2019

ikimbabaje nuko yigeze ku mu menya buriya iyo ikimonyo kigiye gupfa kimera amababa.
gusa twebwe abamwemera ibi ntibyadutangaza ahubwo twakibuka ko aribyo mu minsi yanyuma. kuko byose biranditse.

Hope Kuya 22-01-2019

Njye ndabona uyu muntu niwo gusengerwa kuko yaratewe nawe ntiya bimenya.bibiliya burya nukuri ni nyanja ngari kandi ushobora koga nabi ukarohama nuyu nawe niko byamugendekeye ariko haracyafite ibyiringiro yuko umusare azamurohora ariko kandi ashobora kubera abandi akabarore.1chorinthien 10

Kamanzi Tito Kuya 17-01-2019

Umuntu wese urangwa n’ubwoba mu by’imyemerere, akenshi uzasanga abiterwa n’ubujiji. Kuko benshi benshi usanga ari abanebwe mu byo kumenya ngo bakure mu bitekerezo bagategereza ubabwira gusa nabwo kandi ibimeze nlo kogeza imikino. Bapfa kwemera badasesenguye impamvu n’inyungu ziri mu byo babwiwe. Ubishoboye wese nyuma yo gusoma iyi banyanditseho, anarebe iriya video yumve ibyo navuze abone guca urubanza. Jye mvuga ibyo nasesenguye nkanabitangira ingero kandi nanabikoreye ubushakashatsi nk’uwanabibayemo nfitemo inshingano. Ndavuga ibyo nzi rero. Mucishe make mwumve kandi musesengure mumenye ibyo mwemera. Si mvuga ibyanjye. Mumenye ulo mubaho atari mu bujiji n’ubwoba. Murakoze.

J m v Kuya 13-01-2019

Uwomugao muzamumbarize umwuka ahumeka yarawukuyehe?iyoyaryamye u r u Hari abijyiramo ngo amenye ijyihe aribusinziri cg arakangukira

J m v Kuya 13-01-2019

Uwomugao muzamumbarize umwuka ahumeka yarawukuyehe?iyoyaryamye u r u Hari abijyiramo ngo amenye ijyihe aribusinziri cg arakangukira

Yamuremye Kuya 12-01-2019

Nitwa jmv mbese ubu noneho wemera Imana mbese uracyemera bibiliya.. Murakoze

Ukwizagira Aimable Kuya 12-01-2019

najye ndemeranya na kamanzi Tito rwose! najye sintinya guhakana Yesu uvugwa muri bibiliya kuko ntakamaro mbona yamariye usibye ibyamadini byo gushyira abantu mucyeragate,Imana ibonekera muri meditation ntamuntu wagakwiye kutwigisha iby’Imana

Eriezer Kuya 10-01-2019

Uravugishukuri ibyuvuga byabayekuritwese ariko ababizi nabobyagizeho byagizeho ingaruka abo babyunva vuba nkuko nawe wabyunvise

Kamanzi Tito Kuya 10-01-2019

Ndababwiza ukuri yuko umuntu wese wumva ashaka kuba umunyedini cyane, atazigera aba umwene gihugu muzima. Urugero: Nk’umunyarwanda muzima, twemera ibyo itegeko rivuga ko icyaha ari gato kuwa gikoze. Ariko umunyedini wa nyawe avuga kandi akemera ko ari umunyacyaha kandi icyo cyaha atari we wagikoze, kandi ngo cyarakozwe na Adamu na Eva. Ikindi umunyedini uretse no kuba yishinja ubwe, anashinja abandi ko ari abanyabyaha. Ibyo abikora nta bimenyetso agaragaza by’ibyo byaha. Nta nubwo bafite inshingano z’ubugenza cyaha cg ubushinja cyaha. Gukora batyo mbyita ubujiji bw’ababyemera buhumyi badasesenguye. Ni ubugome na none bw’ababiteguye bakanabyandika kuko babikoze bazi ko atari ukuri, ahubwo barihahira. Ibi ni ukugirira nabi abantu nkana. Kuva nabimenya rero niyemeje no kubwira abandi akaga kabyo, nkuko nange byari binkozeho. Ikindi nuko nta mukozi w’Imana ubaho, ahubwo yo iradukorera. Ibindi n’ibya binyoma byitwaje Imana. Tuzasubira ubutaha. Murakoze. Mukeneye kumenya ibirenze ibi mwabaza kuri: 0783201418